17 tammi

Päättäjän päiväkirjasta

Tämän valtuustokauden päättävä vuosi on käynnistynyt. Takana on kolme vuotta, joista vain ensimmäistä voi pitää normaalina. Kaksi seuraavaa ovat olleet täynnä yllätyksiä, joihin seurakunnankin on ollut pakko reagoida ja monesti nopeasti. Ohjeita on seurattu tarkasti ja turvattu näin työntekijöiden ja seurakuntalaisten terveys. Pandemia on koetellut kovalla kädellä.

Luottamushenkilökaudellani olen pitänyt yksinkertaista päiväkirjaa. Olen siihen kirjannut kaikki tilaisuudet ja kokoukset, joihin olen osallistunut. Muistin virkistämiseksi olen myös kommentoinut osallistujien määrää ja huomioitani tapahtuneesta.

Ensimmäisenä luottamushenkilövuotenani kirjauksia päiväkirjaan tuli noin kahdeksankymmentä, kahtena seuraavana vuotena sata kumpanakin. Pandemia ei siis laittanut seurakunnan ovia säppiin eikä toiminta loppunut. Uusia tapoja kohdata seurakuntalaisia kehitettiin ja strategioita linjattiin.

Kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouspöytäkirjoja lukiessa saattaa leimata seurakunnan hallinnon byrokraattiseksi. Viranhaltijoiden valmistelemat ja esittelemät asiat tuodaan kokoukseen luottamushenkilöiden päätettäväksi. Asiaan perehtynyt kuitenkin tietää, että kokouksissa saatetaan käydä varsin vilkasta ajatustenvaihtoa ennen päätöksen tekoa. Asioiden valmistelua on voitu pohjustaa erilaisissa kehittämistyöryhmissä, joissa edustettuna ovat sekä seurakunnan työntekijät että luottamushenkilöt.

Päiväkirjani kertoo, että viime vuonna olen saanut olla mukana laatimassa kiinteistöstrategiaa ja viestintästrategiaa. Olen ollut seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilökollegojen kanssa pohtimassa mahdollisia muutoksia seurakunnan strategiaan. Olen ollut rekrytoimassa uusia työtekijöitä seurakuntaan. Olen ollut käynnistämässä isoa kiinteistöhanketta, jonka lopputulemana seurakunnalla muutaman vuoden päästä on uudet toimitilat. Olen ollut kartoittamassa seurakunnan nykyisten tilojen käytettävyyttä. Olen tavannut seurakuntalaisia messussa ja muissa tilaisuuksissa.

Olen kokenut luottamustehtäväni mielenkiintoiseksi ja antoisaksi, mutta myös vaativaksi.

Omasta koulutustaustasta ja työ- ja elämänkokemuksesta on toki hyötyä luottamushenkilölle, mutta paljon on myös opiskeltavaa. Valtuustokauden alussa seurakunta perehdytti uudet luottamushenkilöt monipuolisella koulutuspaketilla. Lisäoppia ja uusia näkemyksiä ovat tuoneet Tampereen hiippakunnan järjestämät seminaarit, joissa myös tapaa muiden seurakuntien luottamushenkilöitä.

Luottamustehtävässä onnistuminen edellyttää kuitenkin ennen kaikkea yhteistyövalmiuksia; ilman jatkuvaa vuoropuhelua seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa ei voi toimia tuloksellisesti seurakunnan parhaaksi.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategian mukaisesti ovet ovat nyt auki myös seurakunnan luottamustehtäviin. Tartu tilaisuuteen ja ryhdy ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin 2022!

Tuija Kiiskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.