22 helmi

Voihan valtuutetut

Nokian seurakunta on saanut uuden kirkkovaltuuston ja varajäsenet sekä kirkkoneuvoston. Kokouksiakin on jo pidetty ja pöytäkirjat ovat luettavissa netissä. Valtuutetut on siunattu tehtäviinsä ja kausi päässyt vauhtiin.

Miksi sitten otsikoin noin? No, siksi, kun aloin ajatella, miten hienoa on, että iso porukka nokialaisia haluaa antaa aikaansa, taitojansa ja kokemustansa Nokian seurakunnan hyväksi yhdessä työntekijöiden kanssa. Että voihan sentään, miten hyvä, että olette mukana. Että voihan teitä pelottomat, kun olette valmiita tekemään isoja päätöksiä mm. seurakunnan tilakysymyksissä.

Luottamushenkilöt määrittävät painopisteitä, kantavat seurakuntalaisten ääntä, kertovat mitä nokialaisille kuuluu ja mitä he odottavat seurakunnalta. Hierarkiassa korkeimmalla olevat antavat painopisteet, joita kohti työntekijät suuntaavat toimintojaan. Ilman luottamushenkilöiden ääntä seurakuntalaisten kuulumisen kanava olisi suppea.

Hyvä järjestelmä palvelee järjestystä, ja takaa sen, että yhdessä pääsemme tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Seurakuntalaisuudella on merkitystä.

 

Anu Heiskanen, tiedottaja

05 helmi

#Tyhmävaiköyhä

”Lastensuojelun asiakas Enja ei jaksanut aina mennä kouluun, koska oli heikko nälästä”

”Maanantaisin menee kouluruokaa tupla määrä muihin päiviin verrattuna”

”Pakko lopettaa koulu, koska ei ole varaa ostaa työkalupakkia”

Otsikoita Suomessa armon vuonna 2019.

Otsikoita SUOMESSA armon vuonna 2019.

Vetää sanattomaksi.

Köyhien lasten määrä Suomessa kasvaa. Noin joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä. Se tarkoittaa noin 110 000 lasta. Monien nuorten kohdalla unelma-ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia, kuten tietokonetta, oppikirjoja tai ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia välineitä.

Onko kaikilla samat mahdollisuudet kouluttautua toivomaansa ammattiin? Onko koulutus Suomessa todella ilmaista, kuten moni kuvittelee? Mitä tapahtuu, jos nuoret jäävät koulutuksen ulkopuolelle?

Hyvä Jumala.

Tumput suorana ei kuitenkaan tarvitse jäädä seisomaan, vaikka suu tukkoon olisi mennytkin. Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys tukee lasten ja nuorten koulutusta.

Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa Kirkon diakoniarahaston kautta. Diakoniarahaston avustuksilla tuetaan myös taloudellisesti eri syistä vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä. Keräysvaroja käytetään monipuoliseen avustustyöhön paikallisseurakuntien kautta.

Ulkomailla keräysvaroin tuetaan koulunsa keskeyttämään joutuneiden oppilaiden paluuta takaisin kouluun, jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulumaksuissa. Syrjäseuduille koulutetaan lisää päteviä opettajia ja rakennetaan turvallisia kouluja. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Tyhmä! Laiska! Saamaton! Vai köyhä? Yhteisvastuukeräyskampanja painottaa, että kukaan ei ole tyhmä, mutta moni on köyhä. Jokaisella tulee olla yhdenvertainen oikeus koulutukseen perheen varallisuustasosta huolimatta.

Voitko sinä auttaa?

Lipaskeräykset Nokialla 8-9.2. ja 22.-23.3. Kerääjiksi voi ilmoittautua diakoniatyöntekijöille.

Anu Heiskanen, tiedottaja