10 huhti

Seurakuntapäättäjä on yllättävän monessa mukana

Seurakunta vaikuttaa ihmisten elämään. Lasten, perheiden, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kanssa eli koko elämänkaaren ajan on paljon toimintaa. Yksi tärkeä tehtävä on auttaminen – seurakunta auttaa erilaisissa elämän vaikeuksissa, esimerkiksi ihmissuhde- tai talousongelmissa. Kirkko ja seurakunta ovat osa yhteiskunnan turvaverkkoa, siksi myös seurakunnan päätöksentekijöillä on väliä koko paikkakunnan hyvinvoinnin kannalta.

Seurakunnan toiminnallista työtä tekevät papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät, lähetys- aikuistyönohjaaja, nuorisotyönohjaajat ja lastenohjaajat, myös vapaaehtoiset ovat monessa mukana. Hautaustoimi huolehtii hautausmaista. Toimintaa tukee tukipalvelut; kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, kiinteistöosasto, ravintopalvelut ja viestintä.

Toiminnasta ja rahojen käytöstä päättävät seurakuntien luottamushenkilöt, kirkkovaltuuston jäsenet. Marraskuussa valitaan uudet päätöksentekijät seurakuntiin seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntapäättäjien keski-ikä on melko korkea, ja valtakunnallinen näiden vaalien yksi tavoite onkin saada mukaan päättäjiksi myös nuorempia sukupolvia. On kaikkien seurakuntalaisten etu, että päättäjäjoukko heijastaa koko seurakunnan jäsenistöä. Näin eri ryhmien ja erilaisten seurakuntalaisten näkemykset ja tarpeet tulevat paremmin esille päätöksenteossa.

Seurakuntapäättäjänä toimiminen muistuttaa paljolti kuntapäättäjän tehtävää: keskitytään kokouksiin, joita on noin 1–2 kuukaudessa. Tehtävä ei siis välttämättä vie kovin paljon aikaa, mutta se antaa mahdollisuuden tutustua ja vaikuttaa kirkon monipuoliseen työhön. Päättäjän tehtävänä on perehtyä päätösesityksiin, tuoda omia näkemyksiään esille kokouksissa ja tietysti osallistua varsinaiseen päättämiseen. Suurista linjoista keskustellaan yleensä etukäteen. Tukitiimien kautta päättäjä pääsee kiinni käytännön työhön.

Tulevalla nelivuotiskaudella seurakunnassamme on edessä isoja päätöksiä, kun täytyy ratkaista esimerkiksi kiinteistöasioita. Millainen on uusi seurakuntakeskus ja missä se sijaitsee? Tämän päättävät tulevat valtuutetut. Keskeisten työntekijöiden valinnat ovat luottamushenkilölle mahdollisuus vaikuttaa huomattavasti siihen, millaista seurakunnan toiminta on tulevaisuudessa.

Seurakuntapäättäjät ovat omalta osaltaan vaikuttamassa koko kirkon suuntaan, sillä he osallistuvat kirkolliskokousedustajien valintaan. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, jossa päätetään muun muassa kirkon opillisista kysymyksistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.